1959 — Ostoskeskus Amerikan malliin

Suomen ensimmäinen ostoskeskus Munkkivuoren ostoskeskus otettiin käyttöön 3.12.1959. Idea ostoskeskuksesta saatiin Amerikasta, jossa shopping centerit yleistyivät jo 1920-luvulta alkaen. Munkkivuoren ostoskeskuksen ideoinnista ja suunnittelusta vastasivat arkkitehdit Olavi Terho ja Nils Sandell sekä professori Antti Pernaja. Rakennuttajana toimi Otto Wuorio Oy.

1959 — Alkuperäiset yritykset

Ostoskeskuksen ensimmäisiä yrityksiä olivat Munkkivuoren Sanomien 4/59 mukaan: Helsingin Osakepankki (HOP), Helsingin Osuuskauppa, Helsingin Talouskauppa Oy, K-valintamyymälä - täydellinen elintarvikeliike, Kansallis-Osake-Pankki (KOP), Oy Karl Fazerin Konditoria Ab, Kelloseppä Tauno Virtanen, Kemikaaliliike Irmeli Sahras, Kemikaaliliike Isa Virkkunen, Oy Lindström Ab, Munkkiniemen Kirjakauppa Oy, Munkkivuoren Apteekki, Osakeyhtiö Neovius, Osuusliike Elanto, Oy Pohjoismaiden Yhdyspankki (PYP), Pohjolan Pesula Oy, Rautatiekirjakauppa Oy, Sanoma Oy, Suomen Turistiauto Oy ja Torkkelin Säästöpankki.

1964-1994 — Uudistuksia ja laajennuksia

Ostoskeskusta laajennettiin ja uudistettiin vuonna 1964, jolloin sen yhteyteen rakennettiin Suomen ensimmäinen metroasema. Seuraava uudistus- ja korjaustyö tapahtui vuonna 1994. Se toi ostarille parkkihallin sekä S-Marketin lisäsiiven.

Museovirasto on määritellyt ostoskeskuksen suojelukohteeksi. Tämä rakennushistoriallinen arvo on huomioitu myös ostoskeskuksen tulevaisuuden suunnitelmissa. Laajennusta koskeva asemakaavan muutos on vireillä. Sen hyväksyminen mahdollistaisi ostoskeskuksen elinvoimaisen kehittämisen – riittävien liiketilojen rakentamisen sekä liikennejärjestelyjen ja paikoitusmahdollisuuksien toteuttamisen.

OmaOstari 2009

Vuonna 2009 ostarin 50-vuotisjuhlia varten julkaistiin ostarin historiasta kertova kirjanen, OmaOstari 2009 (PDF).